Sự kiện

KHỞI CÔNG DỰ ÁN – CAO TỐC VÂN ĐỒN-MÓNG CÁI

KHỞI CÔNG DỰ ÁN – CAO TỐC VÂN ĐỒN-MÓNG CÁI

Khởi công ngày 3/4/2019. ? Tổng chiều dài xây dựng tuyến là 79,31km, đường 4 làn xe,...